1. Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „MELODIA ZMIAN” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 28/5 40-092 Katowice.
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w SKK „MELODIA ZMIAN” jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem tel. 882-025-683.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące obsługi systemów i obsługi oprogramowania informatycznego administratora informatycznego,zewnętrzne kancelarie prawne oraz podmioty uprawnione do zyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  5. W przypadku dostania się do zewnętrznych projektów Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetworzenia zarówno Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „MELODIA ZMIAN” przy ulicy Adama Mickiewicza 28/5 40-092 Katowice jak i podmiotom, które uczestniczą w realizacji procesu rekrutacyjnego i szkoleniowo-doradczego na podstawie właściwych umów o współpracy pomiędzy podmiotami.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane np. statystyk, roszczeń wynikających z obowiązującego prawa).
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „MELODIA ZMIAN”, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych, przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  8. Dokumentacja fotograficzna z zajęć może zostać zamieszczona na stronie internetowej SSK „MELODIA ZMIAN”, na stronie projektu Silesia Kursy i firmowym funpage’u w celu udokumentowania przebiegu i realizacji form wsparcia.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacja zewnętrznych projektów.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych osobowych może nie być możliwe wzięcie udziału w wybranych formach wsparcia.