Melodia Zmian

Zapisz Się Na Kurs

  Dane Osobowe  Wprowadzenie Adresu eMail Nie Skutkuje Zapisem Na Newsletter


  Wprowadzenie Numeru Telefonu Nie Skutkuje Zapisem Na Newsletter

  Na Dzień Składania Wniosku

  Tak

  Adres Zamieszkania  Informacje Dodatkowe

  tylko w 100% darmowe kursy i szkoleniakursy i szkolenia dofinansowane z UE, KFS, EFS, BUR itp.kursy i szkolenia darmowe i/lub płatneegzaminy językoweegzaminy komputerowe

  Opcjonalne

  Podstawy programowania (Python)Podstawy programowania (JavaScript)Podstawy programowania (PHP)Akademia HRAkademia Social MediaPodstawy Grafiki KomputerowejMicrosoft Excel

  Oświadczenia

  Oświadczam, że: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

  Oświadczam, że dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „MELODIA ZMIAN” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/5 w celach rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz korespondencji wewnętrznej przeznaczonej do otrzymywania dodatkowych materiałów edukacyjnych, a także informacji związanych z aktualnymi i przyszłymi formami wsparcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Rozumiem i akceptuje powyższe oświadczenie

  Oświadczam, że: Podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przeczytałem i zrozumiałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, że udzielono mi wszystkich odpowiedzi na zadane pytania o przetwarzaniu danych osobowych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich poprawiania.

  PFR - Polski Fundusz Rozwoju