Formularz rekrutacyjny

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Proszę uzupełnić pole Nazwisko

Proszę uzupełnić pole Imię

Proszę podać numer telefonu

Proszę podać adres e-mail

Proszę wpisać wiek

Proszę wybrać płeć

Proszę wybrać datę urodzenia

Proszę wpisać miejsce urodzenia

Proszę wybrać rodzaj wykształcenia

DANE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Proszę wpisać nazwę ulicy

Proszę wpisać numer budynku

Nieprawidłowe dane

Proszę wpisać nazwę miejscowości

Proszę wpisać kod pocztowy

Proszę wybrać województwo

Proszę wybrać rodzaj obszaru zamieszkania

DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAWODOWEJ NA RYNKU PRACY

Proszę wybrać sytuację zawodową

Proszę wybrać status osoby bezrobotnej

Proszę wybrać, czy jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Wybierz datę zarejestrowania w Urzędzie Pracy

Nieprawidłowe dane

Wybierz datę utracenia statusu osoby bezrobotnej wg Urzędu Pracy

Proszę wybrać rodzaj umowy o pracę

Proszę wybrać rodzaj umowy o pracę

Proszę wybrać datę rozpoczęcia pracy

Proszę wpisać miejscowość wykonywania pracy

Proszę wybrać datę rozpoczęcia pracy

Proszę wybrać planowaną datę zakończenia pracy

Proszę wpisać miejscowość wykonywania pracy

Proszę wybrać datę rozpoczęcia umowy zlecenia

Proszę wybrać datę zakończenia umowy zlecenia

Proszę wpisać miejscowość wykonywania pracy

Proszę wybrać datę rozpoczęcia umowy

Proszę wybrać datę zakończenia umowy o dzieło

Proszę wpisać miejscowość wykonywania pracy

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

DANE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę wpisać formę wsparcia

Proszę wpisać nazwę uzyskanego certyfikatu

JESTEM ZAINTERESOWANA/ZAINTERESOWANY KURSEM

Proszę wybrać interesujący Cię tryb zajęć

Proszę wybrać, które dni Cię interesują

Wybierz dni, które Cię interesują

Wybierz, jaki kurs Cię interesuje

Proszę wybrać kurs

Proszę wybrać poziom kursu

Proszę wybrać poziom kursu

Wybierz poziom

Proszę wybrać któryś z kursów

Proszę wybrać poziom dla języka niemieckiego

Proszę wybrać poziom dla języka fancuskiego

Proszę wybrać poziom

Proszę wybrać poziom

Proszę wybrać poziom

Nieprawidłowe dane

OŚWIADCZENIA I ZGODY

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane