Certyfikat Firma godna zaufania 2019 GOLD

Certyfikat Firma Godna Zaufania jest wyróżnieniem mającym na celu przede wszystkim pozytywną prezentację przedsiębiorstwa w sieci, a co się z tym wiąże kreowanie jego dobrego wizerunku.

Certyfikat Firma godna zaufania 2019
Certyfikat KRAZ

Jako Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne “Melodia Zmian” uzyskaliśmy wpis do KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) z dniem 04.06.2018 pod numerem 19378. Oznacza to, iż posiadamy…

Otrzymaliśmy licencję uprawniającą nas do przeprowadzania Egzaminów ECCC, udzieloną przez Fundację ECCC oraz potwierdzoną Certyfikatem Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC. W związku z tym, zapewniamy organizację i przeprowadzenie egzaminów ECCC. ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach (od podstawowego aż do eksperckiego) w obszarach: kompetencji cyfrowych DigComp, Technologii Informacyjnych, Technicznych oraz Branżowych. Kwalifikowalność ECCC została potwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju.

Otrzymaliśmy licencję uprawniającą nas do przeprowadzania Egzaminów ECCC, udzieloną przez Fundację ECCC oraz potwierdzoną Certyfikatem Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC. W związku z tym,

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest największą organizacją zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze w Polsce. Jako członkowie powyższej Izby mają dostęp do informacji o zmianach prawa, planach „systemowych”, regulacjach i ciekawych konkursach EFS oraz o systemie kwalifikacji. Ponadto, posiadanie certyfikacji PIFS poświadcza wysoki standard świadczonych usług oraz działanie na rzecz przejrzystych i konkurencyjnych warunków funkcjonowania na rynku branżowym.

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest największą organizacją zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze w Polsce. Jako członkowie powyższej Izby mają dostęp do informacji o zmianach prawa,

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez organizacje specjalizujące się w realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest to unikalny standard branży szkoleniowo-rozwojowej, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).
Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług rozwojowych (BUR).
Wymagania standardu obejmują  4 kategorie, tj.: organizacja i logistyka usługi szkolenia i rozwoju, firmy świadczące usługi szkolenia i rozwoju, usługi szkoleniowo - rozwojowej oraz kompetencji kadry.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez organizacje specjalizujące się w realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest to unikalny…

Certyfikat TGLS
Certyfikat TGLS