Założeniem warsztatów jest przede wszystkim rozwój umiejętności budowania zdrowych relacji interpersonalnych. Oferowane przez nas warsztaty obejmują pogłębioną pracę nad poszerzeniem zdolności komunikacyjnych, empatii, dawaniem i otrzymywaniem wsparcia, czy stawianiem granic dla swojej przestrzeni osobistej stanowiących podstawę zdrowych kontaktów społecznych.

Życie w ciągłym stresie i niepokoju niesie za sobą niebezpieczne konsekwencje zdrowotne - zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Celem warsztatów jest prezentacja różnych sposobów radzenia sobie ze stresem poprzez stosowanie technik reagowania na tzw. stresory i ich oswajanie.

Warsztaty skierowane są do osób wykonujących wiele zadań na raz m.in. menedżerów na różnych szczeblach zarządzania zespołem czy osób mających problemy z konsekwentnym trzymaniem się swoich założeń. Nasi specjaliści przedstawią Państwu metody pomagające zwiększyć swoją wydajność, nauczą właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu oraz pokażą narzędzia służące poprawie organizacji czasu.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami na wzmocnienie pewności siebie, samooceny oraz budowania lub odzyskiwania wewnętrznej siły. Program warsztatów skierowany jest dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia poprzez niwelację ograniczających schematów. Zakres prezentowanego materiału na zajęciach, to m.in. autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku, automotywacja, inteligencja emocjonalna czy komunikacja międzyludzka.

Psychologia biznesu polega na zastosowaniu psychologii w warunkach biznesowych. Znajomość praktycznych narzędzi tej dziedziny pozwala na zwiększenie efektywności swojej, pracowników i konkurencyjności organizacji