Księgowość przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego

Umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z dokumentami księgowymi oraz umiejętność pracy z oprogramowaniem księgowym.

E-Pracownik administracyjno-biurowy

Umożliwia zaznajomienie się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z obsługą biura i narzędziami informatycznymi stosowanymi do celów realizacji zadań administracji biurowej w warunkach pracy zdalnej.