Język angielski - poziom A1/A2/B1/B2/C1

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z języka angielskiego na poziomach od A1 do C2 według klasyfikacji CEFR.

Kurs języka niemieckiego - poziom A1/A2 Katowice

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim na poziomie A1/A2.

Umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z języka francuskiego w różnych dziedzinach życia codziennego i opanowanie podstawowych zagadnień gramatycznych.