Melodia Zmian

silesia kursy

Na naukę nigdy nie jest zbyt późno

Silesia Kursy jest wewnętrznym projektem, realizowanym przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Melodia Zmian”, mającym na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych, wyłonionych na etapie analizy zapotrzebowania na konieczność podejmowania edukacji pozaszkolnej.

Edukacja dorosłych to jeden z najistotniejszych czynników, mających wpływ na lepsze dostosowanie umiejętności oraz kwalifikacji pracowników do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i realizacja kompleksowych programów szkoleń, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy.

Proponujemy:

  • Kursy językowe
  • Kursy komputerowe
  • Szkolenia szyte na miarę

Silesia Kursy darmowe szkolenia