Melodia Zmian

realizowane projekty

Projekt SIlesia kursy

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji wewnętrznego projektu szkoleniowo-rozwojowego pn. “Silesia Kursy”.

Silesia Kursy jest projektem szkoleniowym, mającym na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych, wyłonionych na etapie analizy zapotrzebowania na konieczność podejmowania edukacji pozaszkolnej.

Silesia Kursy logo