Warsztaty fizjoterapeutyczne

Warsztaty w obszarze profilaktyki zdrowotnej

CEL WARSZTATÓW:

Jako integralna część obszaru nauk medycznych, fizjoterapia zawiera metody leczenia naturalne, jak i kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. 

Zgodnie z definicją Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) „fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec osób indywidualnych lub pewnych grup, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Celem fizjoterapii jest zapobieganie, jak również niwelowanie procesów chorobowych oraz ich następstw poprzez metodycznie prowadzony proces rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. 

Nasi fizjoterapeuci leczą problemy zdrowotne związane z układem nerwowo-mięśniowym, mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym i oddechowym. Ponadto, w swoim szerokim wachlarzu wiedzy oraz umiejętności praktycznych są w stanie zapewnić opiekę również pacjentom, którzy m.in. przebyli uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy, złamali kość lub uszkodzili staw, cierpią na osteoporozę lub mają zmiany zwyrodnieniowe stawów, chorują na schorzenia przewlekłe, astmę, czy odczuwają bóle kręgosłupa.

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl