Trening umiejętności miękkich

Warsztaty w obszarze samorozwoju /  Trening umiejętności miękkich 

CEL KURSU

Założeniem warsztatów jest rozwój umiejętności budowania zdrowych relacji interpersonalnych, potrzebnych do zdrowej i efektywnej pracy w zespole oraz codziennych interakcji z otoczeniem. 

Trening umiejętności miękkich obejmuje pogłębioną pracę nad poszerzeniem zdolności komunikacyjnych, empatii, dawaniem i otrzymywaniem wsparcia, czy też stawianiem granic dla swojej przestrzeni osobistej, stanowiących podstawę zdrowych kontaktów społecznych.  

Umiejętności wypracowywane w trakcie warsztatów poprawią komfort psychiczny i polepszą zdolności komunikacyjne uczestników, umożliwiając wykorzystywanie silnych stron osobowości poprzez zwiększenie ich samoświadomości i pewności siebie. W związku z tym są to zajęcia dla każdego, kto pragnie w aktywny sposób rozwijać i budować swoje umiejętności interakcji interpersonalnych zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl