Projektowanie aplikacji internetowych

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Uzyskanie i doskonalenie umiejętności projektowania wtyczek i rozszerzeń do WordPressa. 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Potrafi instalować serwery Apache, bazy danych MSQL

 • Zna struktury dokumentów i potrafi uuchamiać skrypty
 • Zna podstawy składni: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory

 • Instrukcje
 • Zna tablice jedno, wielowymiarowe i asocjacyjne
 • Potrafi wykorzystywać formularze
 • Zna funkcje, klasy, obiekty i kontrole błędów
 • Potrafi pracować z bazami danych MySQL
 • Zna podstawowe wzorce projektowe
 • Potrafi wykorzystać Composera do własnych potrzeb
 • Potrafi zaprojektować prostą wtyczkę do WordPressa

Informacje szczegółowe

Czas trwania

30 godzin

Miejsce zajęć

zdalnie

Tryb zajęć

on-line

Harmonogram zajęć

Zajęcia w trybie weekendowym soboty-niedziele w godzinach 8:00-12:00 / 12:00- 16:00

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl