Kurs znajomości podstaw baz danych z elementami SQL

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie projektowania baz danych z wykorzystaniem SQL.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Zna i rozumie techniczne działania baz danych – MS Access.

 • Potrafi korzystać z języka definiowania.

 • Potrafi manipulować danymi.

 • Potrafi tworzyć zapytania i sortować dane.

 • Potrafi wybierać dane z wielu tabel i zna sposoby łączenia tabel.

 • Potrafi wykonać operacje zbiorowe na wynikach tabel i stosować podzapytania.

 • Zna indeksowanie danych, sekwencje i ich zastosowanie.

 • Potrafi zaprezentować zestawienie danych.

 • Zna zasady i potrafi zaprojektować bazę danych.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl