Kurs z podstaw obsługi programu AutoCAD

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie rysowania w programie do projektowania typu CAD – AutoCad.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Zna i potrafi skonfigurować środowisko AutoCAD.

 • Potrafi poruszać się po wirtualnej desce kreślarskiej.

 • Potrafi tworzyć rysunki, zapisywać je i otwierać istniejące rysunki.

 • Potrafi tworzyć i modyfikować obiekty oraz ustalić kolejność ich wyświetlania.

 • Potrafi wymiarować i skalować obiekty.

 • Potrafi stosować kreskowanie oraz nanieść tekst na rysunek.

 • Potrafi zidentyfikować rodzaje bloków, definiować i wstawiać je do projektu.

 • Potrafi przygotować do wydruku, zdefiniować ustawienia wydruku oraz sporządzić wydruk projektu.

 • Potrafi eksportować utworzone projekty z pliku dwg do pliku PDF.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl