Kurs MySQL

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy na temat zasad działania serwera baza danych MySQL i jego kluczowych elementach, zasad i wymagań dotyczących instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Potrafi konfigurować serwer bazy danych

 • Potrafi zarządzać użytkownikami oraz uprawnieniami

 • Potrafi pracować z klientem MySQL w terminalu

 • Potrafi przeprowadzać operacje na tabelach i wierszach

 • Zna zasady projektowania oraz wdrażania relacyjnych baz danych

 • Potrafi wykorzystać przydatne funkcje MySQL

 • Potrafi pisać aplikacje PHP oparte na bazie MySQL

 • Zna aktualne techniki pracy z MySQL

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl