Kurs projektowania stron www – Front-End

(HTML + CSS)

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Znajomość podstaw projektowania stron www, składni języka HTML5 zgodnej z wytycznymi W3C, sposobów tworzenia elementów strony zgodnie z panującymi trendami, stylowania poszczególnych elementów strony z użyciem kaskadowych arkuszy styli, używania zewnętrznych bibliotek do poprawiania wyglądu i funkcjonalności strony.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Zna i rozumie techniczne działania WWW: architektura klient-serwer, protokól HTTP.

 • Potrafi założyć konto na serwerze hostingowym.

 • Potrafi utworzyć statyczną stronę internetową

 • Poznaje składnię HTML i umie jej prawidłowo używać

 • Potrafi dołączyć kod CSS do dokumentu.

 • Zna selektory CSS.

 • Poznaje funkcje sterujące wyglądem elementów na stronie

 • Potrafi utworzyć szablon strony (np. Landing Page)

 • Potrafi rozwiązywać typowe problemy wynikające z niezgodności między przeglądarkami.

 • Potrafi projektować strony dla urządzeń o różnej rozdzielczości: fixed layout, flow layout, responsive layout.

 • Poznaje aktualnie panujące trendy na rynku tworzenia stron internetowych

Informacje szczegółowe

Czas trwania

80 lub 120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym (tygodniowy w godzinach 17.00-21.15 oraz w weekendy w godz. 8.00-14.30) lub w trybie weekendowym (sob – nd 8.00 – 16.00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl