Kurs podstaw programowania w języku JAVA – wstęp

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania podstaw języka PYTHON.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

  • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

  • Potrafi zainstalować i skonfigurować środowisko.

  • Zna podstawy składni języka Python, pętle, funkcje warunkowe.

  • Potrafi wykonywać operacje na plikach.

  • Obsługuje wyjątki.

  • Zna podstawy GIT’a.

  • Potrafi testować i debugować oprogramowanie.

  • Potrafi programować w języku Python.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

  • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl