Kurs pisania i redagowania tekstu przy pomocy MS Word

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie umiejętności związanych z pisaniem i redagowaniem tekstu przy pomocy programu MS Word pod indywidualne potrzeby.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Posiada umiejętności pisania atrakcyjnych tekstów pod indywidualne potrzeby

 • Posiada praktyczne umiejętności związane z pisaniem i redagowaniem tekstu

 • Zna zasady redagowania i zasad poprawności językowej

 • Posiada świadomość w zakresie najczęściej popełnianych błędów

 • Zna różnice wynikające z przeznaczenia tekstu

 • Potrafi wprowadzać i edytować tekst

 • Potrafi wykorzystać symbole i znaki specjalne

 • Potrafi wstawiać obiekty graficzne w dokument.

 • Potrafi strukturyzować dokument

 • Zna zasady używania znaków przestankowych (kropka, przecinek, wykrzyknik, średnik itd.).

 • Potrafi tworzyć akapity

 • Potrafi wstawiać tabele i dokonywać operacji na nich 

 • Potrafi formatować tekst, akapity, obiekty graficzne w dokumencie

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie lub on-line

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)
 • Zajęcia on-line odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z trenerem

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl