Kurs obsługi programu Excel – stopień podstawowy i średniozaawansowany

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności pozwalających na sprawną pracę w programie MS Excel, zaczynając od stopnia podstawowego, kończąc na poziomie średniozaawansowanym.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Potrafi wprowadzać i edytować różne typy danych i formuł, tworzyć proste formuły z wykorzystaniem operatorów, wykorzystać podstawowe funkcje (matematyczne, statystyczne, wyszukiwania, logiczne).

 • Zna metody szybkiego wpisywania danych (serie danych).

 • Potrafi usuwać, przemieszczać i kopiować komórki (obszar ciągły, nieciągły, kolumny, wiersze), formatować dane i zawartości, formatować wartości komórek, formatować wygląd komórek, blokować kolumny i wiersze.

 • Potrafi tworzyć proste wykresy, wstawiać obiekty graficzne, wstawiać i edytować komentarze

 • Potrafi zarządzać danymi w skoroszytach i analizować dane

 • Potrafi dodawać i usuwać arkusze, nadawać arkuszom nazw, zmieniać ich układ w skoroszycie, drukować arkusze.

 • Potrafi korzystać z opcji znajdź i zamień, kontrolować i poprawiać pisownię

 • Potrafi adresować komórki (odwołanie bezwzględne, względne i mieszane).

 • Zna opisowe nazwy odwołań/zakresów.

 • Potrafi wykorzystać funkcje warunkowe, manipulować datami, godzinami i tekstem.

 • Zna i stosuje formuły z odwołaniami do wielu arkuszy.

 • Potrafi śledzić zależności w formułach.

 • Potrafi formatować: dane i zawartości, elementy wykresu i elementy graficzne.

 • Potrafi grupować arkusze

 • Potrafi porządkować dane w arkuszach (sortowanie i filtrowanie tabeli).

 • Potrafi grupować dane i tworzyć konspekt.

 • Potrafi zabezpieczyć arkusze i skoroszyty

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl