Kurs MySQL

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy na temat zasad działania serwera baza danych MySQL i jego kluczowych elementach, zasad i wymagań dotyczących instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Zna podstawowe rodzaje języków programowania, paradygmaty, języki typowane, pojęcia algorytmu i programu,

 • Wie czym jest kod źródłowy, kompilacja, linkowanie, kod maszynowy, przenośność programu

 • Zna podstawy składni języka JAVA (cechy języka, kod bajtowy, JRE, JDK, zastosowanie różnych dystrybucji)

 • Potrafi zainstalować i skonfigurować środowisko.

 • Zna podstawowe pojęcia z programowania (zmienne, stałe, podstawowe typy danych, typ wyliczeniowy, deklaracje, instrukcje podstawienia, podstawowe operatory)

 • Zna sposoby zapisu algorytmu, instrukcje warunkowe, instrukcje przełącznikową, pętle, przykłady algorytmów,

 • Potrafi definiować funkcje

 • Zna pojęcie tablic (definicja, sposoby tworzenia tablic, inicjalizacja, dostęp do elementów, przykłady zastosowania i operacje na tablicach)

 • Potrafi wykonywać operacje na plikach

 • Zna pojęcie wyjątku i obsługuje wyjątki

 • Potrafi zainstalować i korzystać z zewnętrznych bibliotek.

 • Potrafi testować i debugować oprogramowanie.

 • Potrafi programować na poziomie elementarnym w języku JAVA.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl