Kurs księgowości z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z dokumentami księgowymi oraz umiejętność pracy z oprogramowaniem księgowym.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Zna specyfikę pracy na dziale księgowości 

 • Zna procesy, podstawy księgowości i dokumenty księgowe 

 • Potrafi porządkować i archiwizować dokumenty księgowe 

 • Potrafi kompletować dowody księgowe stanowiące podstawę wystawiania dokumentów korygujących. 

 • Potrafi obsługiwać programy księgowe i płacowe. 

 • Potrafi wprowadzać dane do programu księgowego. 

 • Potrafi sporządzać zlecone zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

 • Potrafi efektywnie wykonywać pracę w działach finansowo-księgowych

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl