Kurs języka niemieckiego poziomy A1/A2
Szkolenia unijne / Kursu językowe

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie porozumiewania się językiem niemieckim na poziomie A1/A2.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

  • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

  • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

ABSOLWENT Poziom A1
  • Zna podstawowe zagadnienia gramatyczne.
  • Zna podstawowe słownictwo z następujących tematów: dom, rodzina, lekarz, wyjazdy, hotele, restauracje, pytanie o kierunki, godziny itd.
  • Potrafi formułować proste zdania na znane mu tematy.
  • Potrafi porozumiewać się za pomocą prostych zdań z innymi użytkownikami języka niemieckiego i prowadzić proste rozmowy ze zrozumieniem. brak A0
ABSOLWENT Poziom A2
  • Zna podstawowe zagadnienia gramatyczne.
  • Zna podstawowe słownictwo umożliwiające swobodną komunikację w języku niemieckim z następujących tematów: lekarz, dom, rodzina, wspomnienia, podstawowy poziom dyskusji na tematy światopoglądowe
  • Potrafi formułować zdania na znane mu tematy i brać udział w dyskusji na znane mu tematy.
  • Potrafi porozumiewać się za pomocą zdań z innymi użytkownikami języka niemieckiego i wypowiadać się na bardziej skomplikowane tematy.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin – każdy poziom

Miejsce zajęć

Click meeting

Tryb zajęć

on-line

Harmonogram zajęć

Zajęcia on-line odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z lektorem

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl