Kurs grafiki komputerowej – Photoshop (poziom podstawowy)

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania podstaw grafiki rastrowej, wektorowej oraz dobrych praktyk DTP.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Potrafi płynnie poruszać się po interfejsie Photoshop,

 • Potrafi tworzyć zaawansowane selekcję (kanały, maski, kalkulację, selekcja koloru). 

 • Potrafi zarządzać barwą pikseli i dopasować obrazy w kompozycji (punkty czerni/bieli). 

 • Potrafi wykorzystywać wariację narzędzia pędzel/stempel. 

 • Potrafi wstawić światło do sceny i przeszczepić je na obiekty. 

 • Potrafi wykonać prosty retusz glamour/beauty

 • Potrafi zastosować dobre praktyki DTP. 

 • Potrafi zarządzać kolorystyką projektu (CMYK, RGB, PANTONE). 

 • Potrafi tworzyć i edytować ścieżki wektorowe. 

 • Potrafi stworzyć prostą animację
 • Potrafi tworzyć swoje mockupy
 • Potrafi stosować zaawansowane filtry
 • Potrafi stosować dobre praktyki typografii.

Informacje szczegółowe

Czas trwania

100 lub 120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarnie

Harmonogram zajęć

Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl