Kurs E-Pracownik administracyjno-biurowy

Szkolenia unijne / Kurs komputerowy

CEL KURSU

Znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z obsługą biura i narzędzi informatycznych stosowanych do celów realizacji zadań administracji biurowej w warunkach pracy zdalnej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

 • Zaświadczenie wystawione na druku MEN, wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • Certyfikat wydany przez zewnętrzny organ certyfikujący.

 

Absolwent:

 • Potrafi utrzymać pozytywny wizerunek w pracy zdalnej

 • Potrafi prowadzić poprawną korespondencję

 • Potrafi wyszukiwać informacje.

 • Potrafi redagować dokumenty tekstowe

 • Potrafi obsługiwać arkusz kalkulacyjny

 • Potrafi obsługiwać pocztę elektroniczną

 • Potrafi obsługiwać programy do e-konferencji

 • Potrafi prowadzić telekonferencje

 • Potrafi stosować narzędzia ułatwiające organizację pracy

 • Potrafi zarządzać sobą w czasie

Informacje szczegółowe

Czas trwania

120 godzin

Miejsce zajęć

Katowice,
ul. Mickiewicza 28, lok. 4 

Tryb zajęć

stacjonarny lub on-line

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia w trybie tygodniowym odbywają się w wybrane dni z zakresu pn-pt 17:00-21:15 lub w weekendy (w soboty i niedziele w godzinach 8:00-16:00)
 • Zajęcia on-line odbywają się w dniach i godzinach ustalonych z trenerem

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl