Elementy psychologii w biznesie

Warsztaty w obszarze samorozwoju /  Trening umiejętności miękkich 

CEL WARSZTATÓW:

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do kadry menedżerskiej średniego oraz wyższego szczebla, zarządzającej zespołem oraz jego zasobami, jak i pracowników zajmujących się negocjacjami handlowymi.

Psychologia biznesu polega na zastosowaniu psychologii w warunkach biznesowych. Znajomość praktycznych narzędzi tej dziedziny pozwala na zwiększenie efektywności swojej, pracowników i konkurencyjności organizacji. 

W trakcie warsztatów, poza wiedzą teoretyczną i terminologią specjalistyczną, nasi specjaliści zaprezentują Państwu różne techniki badań zachowania, emocji i postaw ludzi związanych z organizacją. Przykładowe tematy wchodzące w zakres programu, to m.in. negocjacje i mediacje, jednostka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie wizerunku pracodawcy i pracownika oraz komunikacja werbalna i niewerbalna.

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl