Melodia Zmian

POŚREDNICTWO PRACY

Wiele osób mylnie postrzega pośrednictwo pracy w kontekście ogłoszeń i rekrutacji. Kandydaci obawiają się, iż usługi biura pośrednictwa pracy niosą za sobą dodatkowe koszty. Skutkuje to, niestety, odrzucaniem atrakcyjnych ofert przez Kandydatów. Wbrew tym powszechnym przekonaniom, poza propozycją ciekawych ofert, pośrednik pracy pośredniczy w rozmowach z pracodawcą oraz pomaga przygotować się Kandydatowi do rozmowy kwalifikacyjnej u przyszłego przełożonego. 

Warto nadmienić, że pracownicy naszego biura posiadają ogromną wiedzę oraz doświadczenie w obszarze procesów rekrutacyjnych, jak i marketingu personalnego. W związku z tym, nasi pośrednicy są również cennymi doradcami w szukaniu oraz znalezieniu właściwego pracownika, czy najlepszej oferty pracy dla specjalisty.

Zakres specjalizacji pracowników naszej agencji zatrudnienia:

 • pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • wsparcie pracodawców w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy odnośnie zgłoszonej oferty pracy,
 • informowanie Kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i prognozowanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • sprawowanie stałej opieki nad bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • sprawowanie stałej współpracy z pracodawcą w zakresie ustalania zapotrzebowania na nowych pracowników;
 • dobór Kandydatów do oferty pracy zgodnie z wymaganiami określonymi przez pracodawcę,
 • współpraca z partnerami rynku pracy realizującymi programy rynku pracy i szkolenia (w tym dla osób niepełnosprawnych),
 • współpracę z mediami oraz terenowymi organami administracji samorządowej w zakresie upowszechniania ofert pracy. 

 

Pośrednictwo pracy