Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie

Ośrodek Egzaminacyjny

Słowa Gandhi’ego z niesłabnącą mocą motywują nas do poszerzania naszych działań, tak aby wszyscy ci, którzy nam zaufali, mogli za naszym pośrednictwem dokonać dalszych pozytywnych zmian w swoim życiu.

Dlaczego nasz ośrodek?

Przez lata przeprowadziliśmy kursy z rozmaitych dziedzin (kursy językowe, kursy informatyczne, szkolenia zawodowe i wiele innych) i obserwowaliśmy jak pod naszym patronatem rozwijają się umiejętności, a później kariery naszych kursantów.

W odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie i coraz lepsze efekty kształcenia, postanowiliśmy wprowadzić jeszcze jedną zmianę w naszej szkole – zostaliśmy ośrodkiem egzaminacyjnym.

W rezultacie naszych działań, nasi kursanci będą mogli uzyskiwać prestiżowe, powszechnie uznawane certyfikaty potwierdzające ich kompetencje – dzięki temu i chwilom wspólnej pracy, będziemy mogli zaoferować naszym kursantom jeszcze większą satysfakcję oraz silniejszą pozycję na rynku pracy.

Czym jest ECCC?

ECCC jest Europejskim Certyfikatem Umiejętności Cyfrowych, wyznaczającym standardy kompetencji użytkowników w zakresie cyfryzacji na następujących poziomach:

 • Podstawowym
 • Średniozaawansowanym
 • Zaawansowanym
 • Eksperckim

Kompetencje użytkowników są podzielone na obszary:

 • Cyfrowe- DigComp
 • Technologii informacyjnych
 • Informatyczny
 • Techniczny i Branżowy

Powyższy podział umożliwia weryfikację i kategoryzację wiedzy i umiejętności pracowników do właściwych stanowisk pracy.

 

Zalety ECCC:

 • Dowolność – certyfikacja ECCC umożliwia dowolną kolejność uzyskiwania poszczególnych modułów i poziomów.
 • Standaryzacja – egzamin weryfikuje kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC, które są elementem standardu i są upublicznione.
 • Wysoka jakość – Fundacja ECCC wdrożyła, komputerowo wspomagany, system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych.
 • Weryfikowalność – pracodawca jest w stanie przy pomocy certyfikatu ECCC potwierdzić umiejętności pracownika/kandydata na stanowisko.
 • Zgodność z:
  • wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach Raporcie Komisji Europejskiej JRC pt.:
   • DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013,
   • DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, 2016,
   • DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017,
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016,
  • wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015),

Czym jest TGLS?

Od początku naszej działalności dużą wagę przykładamy do podnoszenia kompetencji językowych naszych kursantów. W związku z tym, naturalne dla nas było pójście o krok dalej, by wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i umożliwienie im przystąpienie do egzaminu potwierdzającego umiejętności językowe.

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o przeprowadzanie egzaminów TGLS.

 

Czym jest egzamin TGLS?

Egzamin TGLS sprawdza wszystkie kompetencje językowe kandydata. Można go podjąć na wszystkich stopniach zaawansowania znajomości języka obcego: od A1 do C2. Charakteryzuje się przy tym dużą przystępnością i kładzie nacisk głównie na komunikacyjną funkcję języka..

Egzamin TGLS sprawdza

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej
 • komunikację pisemną
 • komunikację ustną

 

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

 • Można do niego przystąpić w dowolnym momencie, w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym.
 • Certyfikat nie ulega przedawnieniu.
 • Potwierdza kompetencje językowe posiadacza zarówno w życiu zawodowym, jak i dalszej edukacji.
 • Daje on posiadaczowi, jego obecnemu lub potencjalnemu pracodawcy, szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata. Jest uznawany przez uczelnie w trakcie procesu naboru.
 • Egzamin można zdawać wielokrotnie – na kolejnych poziomach zaawansowania. Istnieje też możliwość poprawy wyniku z wcześniejszego egzaminu.
 • Skupia się na skutecznym używaniu zdolności językowych do komunikacji.

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl