Melodia Zmian

Ośrodek egzaminacyjny TGLS

Od początku naszej działalności dużą wagę przykładamy do podnoszenia kompetencji językowych naszych kursantów. W związku z tym, naturalne dla nas było pójście o krok dalej, by wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i umożliwienie im przystąpienie do egzaminu potwierdzającego umiejętności językowe. 

Rozszerzyliśmy naszą ofertę o przeprowadzanie egzaminów TGLS. 

Czym jest TGLS
Dlaczego certyfikat ECCC

Czym jest egzamin TGLS?

Egzamin TGLS sprawdza wszystkie kompetencje językowe kandydata. Można go podjąć na wszystkich stopniach zaawansowania znajomości języka obcego: od A1 do C2. Charakteryzuje się przy tym dużą przystępnością i kładzie nacisk głównie na komunikacyjną funkcję języka..

Egzamin TGLS sprawdza

  • rozumienie ze słuchu 
  • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej
  • komunikację pisemną 
  • komunikację ustną 

Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

  • Można do niego przystąpić w dowolnym momencie, w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym.
  • Certyfikat nie ulega przedawnieniu.
  • Potwierdza kompetencje językowe posiadacza zarówno w życiu zawodowym, jak i dalszej edukacji.
  • Daje on posiadaczowi, jego obecnemu lub potencjalnemu pracodawcy, szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata. Jest uznawany przez uczelnie w trakcie procesu naboru.
  • Egzamin można zdawać wielokrotnie – na kolejnych poziomach zaawansowania. Istnieje też możliwość poprawy wyniku z wcześniejszego egzaminu.
  • Skupia się na skutecznym używaniu zdolności językowych do komunikacji.
Zalety egzaminu TGLS