Melodia Zmian

Ośrodek egzaminacyjny ECCC

Czym jest ECCC?

ECCC jest Europejskim Certyfikatem Umiejętności Cyfrowych, wyznaczającym standardy kompetencji użytkowników w zakresie cyfryzacji na następujących poziomach:

 • Podstawowym
 • Średniozaawansowanym
 • Zaawansowanym
 • Eksperckim

Kompetencje użytkowników są podzielone na obszary:

 • Cyfrowe- DigComp
 • Technologii informacyjnych
 • Informatyczny
 • Techniczny i Branżowy

Powyższy podział umożliwia weryfikację i kategoryzację wiedzy i umiejętności pracowników do właściwych stanowisk pracy. 

Dlaczego certyfikat ECCC
Zalety egzaminu TGLS

Zalety ECCC

 • Dowolność – certyfikacja ECCC umożliwia dowolną kolejność uzyskiwania poszczególnych modułów i poziomów.
 • Standaryzacja – egzamin weryfikuje kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC, które są elementem standardu i są upublicznione.
 • Wysoka jakość – Fundacja ECCC wdrożyła, komputerowo wspomagany, system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych.
 • Weryfikowalność – pracodawca jest w stanie przy pomocy certyfikatu ECCC potwierdzić umiejętności pracownika/kandydata na stanowisko.
 • Zgodność z: 
  • wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach Raporcie Komisji Europejskiej JRC pt.: 
   • DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013,
   • DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, 2016,
   • DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017,
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016,
  • wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015),