napisz do nas

Bądźmy w kontakcie!

Miejsce

ul. Mickiewicza 28/4,
40-092 Katowice

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 14:00 – 20:00
W pozostałych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny 

Telefon i email

+48 882-025-683
rekrutacja@silesiakursy.pl

Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – wpis do rejestru dnia: 17.12.2015
[KA.VIII.NS-REJ.KRS/36709/15/779]
KRS: 0000592297 NIP: 9542760953 

Formularz rekrutacyjny

Płeć:

Obszar:

Status na rynku pracy:

Oświadczam, że posiadam orzeczenie o niepełnosprawności:

Osoba uczestnicząca w ostatnich 4 tygodniach w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych z funduszy publicznych

Jestem zainteresowany/a kursem:

Wykształcenie:

Interesuje mnie szkolenie unijne (dofinansowane):

Oświadczam, że: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

Oświadczam, że dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „MELODIA ZMIAN” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/5 w celach rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz korespondencji wewnętrznej przeznaczonej do otrzymywania dodatkowych materiałów edukacyjnych, a także informacji związanych z aktualnymi i przyszłymi formami wsparcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że: Podaję dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Przeczytałem i zrozumiałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczam, że udzielono mi wszystkich odpowiedzi na zadane pytania o przetwarzaniu danych osobowych. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich poprawiania.

12 + 3 =

Przeszkolonych Kursantów

przeszkolonych grup językowych

Specjalistycznych Szkoleń

Przeszkolonych grup it

Bądźmy w kontakcie!

Biuro Silesia Kursy

ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

Telefon: (+48) 882025683

Email: rekrutacja@silesiakursy.pl