Melodia Zmian

JOB COACHING

Rynek pracy ulega ciągłej ewolucji – obniża się wiek startu aktywności zawodowej i zwiększa rotacja na miejscach pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kompleksowego doradztwa osób na drodze kariery, proponujemy wsparcie job coacha.

Założeniem treningu pracy (job coaching) jest aktywizacja osób na rynku pracy i monitorowanie ich ścieżki kariery. 

Job coach, jako moderator drogi rozwoju kariery zawodowej, w trakcie konsultacji z Kandydatami, dokłada wszelkich starań, aby przedstawiać zarówno korzystne, jak i negatywne aspekty każdego rozwiązania oraz prezentować im różne punkty widzenia. Poprzez bazowanie na różnorodnych technikach oraz ścisłą współpracę z Kandydatem, job coach znajduje i definiuje przyczyny, dla których krócej lub dłużej Kandydat był bez pracy oraz pomaga mu ukształtować nową drogę aktywizacji i rozwoju kwalifikacji.

Dzięki wsparciu job coacha kandydat będzie mógł wejść na ścieżkę satysfakcjonującej drogi zawodowej, z uwzględnieniem jego predyspozycji i osobowości, tak by zbudować stabilną przyszłość na rynku pracy.

Job coaching