Melodia Zmian

Dlaczego my?

Z każdym kolejnym rokiem koncepcja Long Life Learning (uczenie się przez całe życie) rozwija się coraz bardziej. Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost świadomości, co do konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności i wzbogacania wiedzy.

Edukacja osób dorosłych zwiększa możliwości rozwoju osobistego, pozwalając na dostosowanie do nieustannie zmieniających się wymagań rynku. Podniesienie własnych kompetencji powoduje nie tylko wzrost satysfakcji i motywacji – jest pierwszym krokiem na drodze do awansu, a co za tym idzie wzrostu wynagrodzenia.

W obszarze naszych działań znajdują się szkolenia zawodowe, komputerowe (z zakresu IT), językowe, z zakresu przedsiębiorczości, szkolenia dla pracowników biurowych (kursy kadrowe, księgowe, dla sekretarek) oraz szkolenia z umiejętności miękkich.

W naszym zespole oprócz wysoko wykwalifikowanych trenerów, posiadamy również doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, coachów i pośredników pracy, co umożliwia nie tylko wysokojakościowe szkolenia, lecz gwarantuje skuteczną pomoc osobom chcącym zmienić dotychczasowy profil zawodowy.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które odczuwają potrzebę zmiany, nie czują satysfakcji z wykonywanej pracy lub chcą spróbować swoich sił w innej branży, wówczas wspólnie z Państwem, postaramy się znaleźć najlepsze możliwości do jak najskuteczniejszego realizowania dalszych planów zawodowych.

Z wyrazami szacunku

Zespół Silesia Kursy

Dlaczego Silesia Kursy