Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 przyznany!

 

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez organizacje specjalizujące się w realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest to unikalny standard branży szkoleniowo-rozwojowej, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).

Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wymagania standardu obejmują  4 kategorie, tj.: organizacja i logistyka usługi szkolenia i rozwoju, firmy świadczące usługi szkolenia i rozwoju, usługi szkoleniowo - rozwojowej oraz kompetencji kadry.