Melodia Zmian

agencja zatrudnienia

Myślą przewodnią naszego Stowarzyszenia jest niesienie pozytywnych zmian, pomocy i rozwoju zarówno osobom, jak i organizacjom. Od początku działalności aktywnie angażujemy się w aktywności poprawiające stan rynku pracy – zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. 

Naszym głównym celem jest udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto w trakcie procesu rekrutacyjnego informujemy na bieżąco kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. 

Organizujemy oraz usprawniamy kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami. Prowadzimy także szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie nowych kompetencji w obszarach zdiagnozowanych na etapie doradztwa zawodowego.

Jako agencja pracy działamy od 4 czerwca 2018 roku – wówczas uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) oraz potwierdzający to certyfikat (nr ewidencyjny 19378).

Praca agencji skupia się na działaniach w obszarze:

  • pośrednictwa pracy, z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • doradztwo personalne
  • poradnictwo zawodowe
Agencja zatrudnienia