Wspieramy!

Agencja zatrudnienia

Myślą przewodnią naszego Stowarzyszenia jest niesienie pozytywnych zmian, pomocy i rozwoju zarówno osobom, jak i organizacjom. Od początku działalności aktywnie angażujemy się w aktywności poprawiające stan rynku pracy – zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy.

Naszym głównym celem jest udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto w trakcie procesu rekrutacyjnego informujemy na bieżąco kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Organizujemy oraz usprawniamy kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami. Prowadzimy także szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie nowych kompetencji w obszarach zdiagnozowanych na etapie doradztwa zawodowego.

Jako agencja pracy działamy od 4 czerwca 2018 roku – wówczas uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) oraz potwierdzający to certyfikat (nr ewidencyjny 19378).

Praca agencji skupia się na działaniach w obszarze:

 • pośrednictwa pracy, z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
 • doradztwo personalne
 • poradnictwo zawodowe

Doradzwo zawodowe

Naszą kadrę tworzą pasjonaci, a przede wszystkim specjaliści, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę teoretyczną, podpierając ją wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Pomagają oni osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Nasi doradcy, wspólnie z kandydatem dokonują przeglądu wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych poprzez korzystanie z testów sprawdzających oraz innych narzędzi, czy technik. Pomagają również kandydatom w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

Pośrednictwo pracy

Wiele osób mylnie postrzega pośrednictwo pracy w kontekście ogłoszeń i rekrutacji. Kandydaci obawiają się, iż usługi biura pośrednictwa pracy niosą za sobą dodatkowe koszty. Skutkuje to, niestety, odrzucaniem atrakcyjnych ofert przez Kandydatów. Wbrew tym powszechnym przekonaniom, poza propozycją ciekawych ofert, pośrednik pracy pośredniczy w rozmowach z pracodawcą oraz pomaga przygotować się Kandydatowi do rozmowy kwalifikacyjnej u przyszłego przełożonego.

Warto nadmienić, że pracownicy naszego biura posiadają ogromną wiedzę oraz doświadczenie w obszarze procesów rekrutacyjnych, jak i marketingu personalnego. W związku z tym, nasi pośrednicy są również cennymi doradcami w szukaniu oraz znalezieniu właściwego pracownika, czy najlepszej oferty pracy dla specjalisty.

Zakres specjalizacji pracowników naszej agencji zatrudnienia:

 • pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • wsparcie pracodawców w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy odnośnie zgłoszonej oferty pracy,
 • informowanie Kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i prognozowanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • sprawowanie stałej opieki nad bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • sprawowanie stałej współpracy z pracodawcą w zakresie ustalania zapotrzebowania na nowych pracowników;
 • dobór Kandydatów do oferty pracy zgodnie z wymaganiami określonymi przez pracodawcę,
 • współpraca z partnerami rynku pracy realizującymi programy rynku pracy i szkolenia (w tym dla osób niepełnosprawnych),
 • współpracę z mediami oraz terenowymi organami administracji samorządowej w zakresie upowszechniania ofert pracy.

Job coaching

Rynek pracy ulega ciągłej ewolucji – obniża się wiek startu aktywności zawodowej i zwiększa rotacja na miejscach pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kompleksowego doradztwa osób na drodze kariery, proponujemy wsparcie job coacha.

Założeniem treningu pracy (job coaching) jest aktywizacja osób na rynku pracy i monitorowanie ich ścieżki kariery.

Job coach, jako moderator drogi rozwoju kariery zawodowej, w trakcie konsultacji z Kandydatami, dokłada wszelkich starań, aby przedstawiać zarówno korzystne, jak i negatywne aspekty każdego rozwiązania oraz prezentować im różne punkty widzenia. Poprzez bazowanie na różnorodnych technikach oraz ścisłą współpracę z Kandydatem, job coach znajduje i definiuje przyczyny, dla których krócej lub dłużej Kandydat był bez pracy oraz pomaga mu ukształtować nową drogę aktywizacji i rozwoju kwalifikacji.

Dzięki wsparciu job coacha kandydat będzie mógł wejść na ścieżkę satysfakcjonującej drogi zawodowej, z uwzględnieniem jego predyspozycji i osobowości, tak by zbudować stabilną przyszłość na rynku pracy.

Zaplanuj swoją karierę!

Planowanie ścieżki kariery zawodowej wymaga dokładnego przemyślenia, precyzyjnego planu oraz rozsądnego opracowania kolejnych kroków. Zaufaj nam! Jako agencja pracy zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne naszych doradców na każdym etapie procesu aktywizacji zawodowej. W trakcie spotkań z naszymi specjalistami, pomożemy Ci:

 • przeanalizować i ustalić Twoją aktualną sytuację na rynku pracy,
 • opracować indywidualny plan działania,
 • zidentyfikować problemy wstrzymujące rozwój kariery zawodowej,
 • poznać, zdefiniować i wyznaczyć cele dalszych konsultacji z doradcami,
 • dostosować odpowiednie narzędzia do pracy,
 • odkryć indywidualne predyspozycje,
 • ustalić najlepsze opcje podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji,
 • wdrożyć w życie ustalone cele i plan działania.

  Przeszkolonych Kursantów

  przeszkolonych grup językowych

  Specjalistycznych Szkoleń

  Przeszkolonych grup it

  Bądźmy w kontakcie!

  Biuro Silesia Kursy

  ul. Mickiewicza 28/4, 40-092 KATOWICE

  Telefon: (+48) 882025683

  Email: rekrutacja@silesiakursy.pl