Melodia Zmian

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie - Gandhi

Melodia Zmian skupia się na działalności na rzecz pożytku publicznego w zakresie edukacji, rozwoju, kultury, ochrony zdrowia i pozostałych usług społecznych.

Stowarzyszenie tworzy grupa ludzi, nastawionych na rozwój i pomoc drugiemu człowiekowi, których połączyła silna potrzeba zmian oraz chęć wsparcia potrzebujących.

Prowadzone przez nas działania to:

  • wsparcie działań istniejących organizacji i realizowanie własnych projektów w wymienionych dziedzinach,
  • pomoc w aktywizacji zawodowej za pośrednictwem naszej agencji zatrudnienia i doradztwa zawodowego,
  • prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego ECCC, TGLS i innych,
  • wynajem sal,
  • działalność charytatywna.
 

Zobacz więcej

Melodia Zmian

Silesia Kursy

Silesia Kursy

Na naukę nigdy nie jest zbyt późno

Silesia Kursy jest wewnętrznym projektem, realizowanym przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Melodia Zmian”, mającym na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych, wyłonionych na etapie analizy zapotrzebowania na konieczność podejmowania edukacji pozaszkolnej.

Edukacja dorosłych to jeden z najistotniejszych czynników, mających wpływ na lepsze dostosowanie umiejętności oraz kwalifikacji pracowników do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

Naszym zadaniem jest zaprojektowanie i realizacja kompleksowych programów szkoleń, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy.

Proponujemy:

  • Kursy językowe
  • Kursy komputerowe
  • Szkolenia szyte na miarę
 

Zobacz więcej

Rekomendują nas

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account